Европейската комисия съобщи, че е решила днес да регистрира европейска гражданска инициатива „Да спрем измамите и злоупотребите с фондовете на ЕС“, предава БТА. Предложената инициатива е призив за прилагане на засилени проверки и по-строги наказания на държавите от ЕС, които не участват в Европейската прокуратура. Днешното решение се отнася само до правната допустимост на предложението.

снимка: coe.int

снимка: coe.int

От 27 септември започва едногодишен срок, в който организаторите могат да събират подписи в подкрепа на инициативата. Ако за една година инициативата получи един милион гласа в подкрепа от поддръжници от най-малко седем държави от ЕС, комисията ще трябва да предприеме действие в срок от три месеца. Европейските граждански инициативи са възможност хората да определят темите от дневния ред на ЕС.

европейски съд, европейска прокуратура

Европейската прокуратура предвижда да разследва престъпления свързани с бюджета на ЕС и с тероризма. Не всички държави от ЕС участват в тази структура, но всички имат правото да се присъединят. Досега в прокуратурата са се включили 22 държави – Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Естония, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Финландия, Франция, Хърватия, Чехия, Холандия и Малта.


Share Follow

Leave A Reply