Парламентът гласува единодушно на първо четене промените в Закона за семейни помощи за деца, с които се въвежда нов вид месечна помощ за деца с един или двама починали родители. Вносител на законопроекта е Министерският съвет, а той бе подкрепен в залата от всички парламентарни групи.

пари

Новата месечна помощ е насочена само към децата, които нямат право на наследствена пенсия, тъй като те не могат да получават такава само поради липсата на съответния изискуем осигурителен стаж на починалия родител. Помощта цели гарантиране на достъп до финансова помощ при равни условия за всички деца без право на наследствена пенсия. Основният мотив на законодателна промяна е именно фактът, че не малка част от децата с починали родители не получават финансова подкрепа.

снимка: www.dailymail.co.uk

снимка: www.dailymail.co.uk

По данни от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението към месец февруари 2018 г. общият брой на децата до 20-годишна възраст с един жив родител е 29 992, а 664 са децата с двама починали родители. По данни на Националния осигурителен институт в края на 2017 г. 22 099 деца до 20-годишна възраст получават наследствени пенсии.


Share Follow

Leave A Reply