Заключителна пресконференция по проект „Разработване и внедряване на Система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020“ ще се проведе днес в Министерския съвет.

Проектът се изпълнява по приоритетна ос 3 „Модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Основната му цел е да подпомогне интеграционните политики като създаде ефективна система за регулярно и системно информационно осигуряване, наблюдение, оценка и контрол на изпълнението на Националната стратегия.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

В пресконференцията участие ще вземат ръководителят на проекта и секретар на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси Росица Иванова, Христина Христова, заместник-председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, представители на Националния статистически институт, както и представители на консорциума, изработил и внедрил софтуерната платформа, чрез която функционира системата.


Share Follow

Leave A Reply