Корпоративният данък, дължим от българския бизнес, е неефективен и трябва да отпадне. Това е становището на икономистите от Експертния клуб за икономика и политика, които представиха в доклад своето предложение за пълно отпадане на корпоративния налог, предава ТВ ЕВРОПА.

данъци

Според авторите на доклада за последните 20 години се наблюдава глобална тенденция за намаляване на ставката на корпоративния данък в почти всички развити държави. Икономистите заявяват, че в настоящия му вид българския корпоративен данък е несправедлив, неефективен и вреди на предприятията, хората и икономиката като цяло. Те настояват с корпоративен данък да се облага само разпределената към собствениците печалба, а реинвестираната част да се облага със ставка от 0%. По този начин ще се освободи по-голям ресурс за предприятията, както и ще се увеличат новите инвестиции.

снимка: aimhirecc.com

снимка: aimhirecc.com

Същевременно премахването на корпоративния данък няма да се отрази негативно на бюджета, тъй като представляват незначителна част от общите държавни приходи. Икономистите цитираха данни на Министерство на финансите, според които събраните средства от корпоративен данък представляват едва 5,47% от общите данъчни приходи и едва 1,9% от Брутния вътрешен продукт.


Share Follow

Leave A Reply