До дни във Варна ще заработи иновативен център за ранна социализация, диагностика и превенция на деца от 0 до 3 години. Проектът „Зеленият двор“ цели да помогне на най-малките по-лесно да се адаптират към детската ясла или градина, предава БНТ. В центъра ще работят психолози, педиатри, логопеди и педагози изцяло на доброволни начала.

снимка: hongxingshangye.com

снимка: hongxingshangye.com

Зеленият двор на Варна се прави по примера на Зелените къщи във Франция, които са в помощ на родителите и децата още от 80-те години на миналия век. Опитът на експертите показва, че така по-лесно се избягват проблемите, свързани с прехода между детското заведение и дома.

снимка: wiltsglosstandard.co.uk

снимка: wiltsglosstandard.co.uk

За доктор Юлияна Йоргова работата с деца е призвание. Всеки ден през кабинета ѝ минават родители, които срещат трудности с адаптацията на децата им към яслите и градините. „Има варианти те да бъдат отглеждани в по-малки групи с повече персонално внимание, така че да се съхрани тяхното желание да общуват. В тези случаи този вид центрове са много полезни“, допълва Юлияна Йоргова.

снимка: chudesa.bg

снимка: chudesa.bg

„Това е едно свободно, защитено пространство, в което специалистите подкрепят, съпровождат и се включват, когато е нужно. Естествено всичко започва с лека подозрителност, въпроси, търсене на консултации и среща с психоаналитик, до момента, в който родителите и децата не усетят каква е разликата и защо са тук“, казва психоаналитикът Доц. дпн Моника Богданова.


Share Follow

Leave A Reply