Отворени са офертите на участниците в обществената за избор на изпълнители за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на автомагистралите „Хемус“, „Тракия“ и „Марица“ за следващите 5 години. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Общата индикативната стойност е 131,2 млн. лв. без ДДС. Обществената поръчка е в пет обособени позиции.

МВР

МВР

За обособена позиция №1 – АМ „Хемус“ на територията на ОПУ-София и ОПУ-Ловеч са отворени офертите на:
• „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД;
• „ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД;
За обособена позиция №2 – АМ „Хемус“ на територията на ОПУ-Варна и ОПУ-Шумен са отворени офертите на:
• ДЗЗД „ХЕМУС ВАРНА“, в което са: „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД, „КОМАНС 2000“ АД, „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД;
• „Автомагистрали – Черно море“ АД;
• КОНСОРЦИУМ „ХЕМУС – ТРС“, с участници: „ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ – Т“ ЕАД, „ПЪТПЕРФЕКТ – Т“ ЕАД и „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД;
• ДЗЗД „ПП Варна 2018“, с участници: „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, „АВТОМАГИСТРАЛИ СОФИЯ“ ЕООД, „ХИДРОСТРОЙ“ АД и „ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД.
За обособена позиция №3 – АМ „Тракия“ на територията на ОПУ-София, ОПУ-Пазарджик, ОПУ-Пловдив и ОПУ-Стара Загора, е отворена офертата на:
• „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД;
За обособена позиция №4 – АМ „Тракия“ на територията на ОПУ-Стара Загора, ОПУ-Сливен, ОПУ-Ямбол и ОПУ-Бургас, е отворена офертата на:
• „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД;
За обособена позиция №5 – АМ „Марица“ на територията на ОПУ-Хасково е отворена офертата на:
• „АБ“ АД


Share Follow

Leave A Reply