„Разпоредила съм извършването на проверка, която да даде отговор дали са спазени изискванията на наредбата и на вътрешните правила“, заяви правосъдният министър Цецка Цачева във връзка с раздадените на служителите в агенцията бонуси за третото тримесечие. Цачева и председателят на Агенцията по вписвания Габриела Козарева дадоха пресконференция по темата. „Ако се установи в доклада на инспектората нарушения, ще бъда безкомпромисна”, отбеляза Цачева. Преди това тя обясни, че наредбата позволява изплащането на бонуси, които са резултат от няколко неща.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

„Докладът ще е готов до края на следващата седмица или най-късно – в началото на по-следващата“, поясни Цачева. „Съобразила съм момента, в който изпълнителният директор Габриела Козарева пое агенцията в средата на месец август – по време на срива на Търговския регистър, и нейните усилия за възстановяване в пълнота функционалността на регистъра, както и работата по отношение на останалите три регистъра, които са в Агенцията по вписванията. За пръв път бе преодоляно забавянето в Търговския регистър и в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, което беше факт, особено през месеците март, април и май”, добави Цачева.

снимка: iconomist.bg

снимка: iconomist.bg

По информация на изпълнителния директор на агенцията Габриела Козарева най-големият даден бонус за последното тримесечие е 3000 лева, а най-малкият – 700 лева. Тя настоя, че длъжностните лица, отговорни за срива на регистъра, не са получили допълнителни възнаграждения, а само останалите служители, които са работили извънредно след проблема с регистъра. „Първите десет дни се работеше по 24 часа, след което се работеше всяка събота и неделя и това не е труд, който би могъл да бъде възнаграден по Трудовия кодекс”, коментира Козарева.

Габриела Козарева, снимка: БГНЕС

Габриела Козарева, снимка: БГНЕС

Тя обясни, че разпределените допълнителни възнаграждения са за месеците юли, август и септември, а общата им сума е плаваща и зависи от икономиите в последното тримесечие. По закон такива бонуси могат да се раздават четири пъти годишно. Сумата на възнагражденията, изплатена в последното тримесечие на 2018 г., е в размер на 599 007 лв. Тя е разпределена между 635-те служители на агенцията, като на всеки е изплатено възнаграждение според индивидуална оценка.


Share Follow

Leave A Reply