Сградите на общо 140 професионални гимназии трябва да бъдат обновени със средства от оперативна програма „Региони в растеж“ /ОПРР/ и Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/, съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в Бяла Слатина.
Красимир Вълчев

Той посети Професионалната агротехническа гимназия „Никола Вапцаров“ в Бяла Слатина, която е цялостно обновена по проект на общината в размер на 1,3 милиона лева. Проектът е изпълнен по оперативна програма „Региони в растеж“. Министър Вълчев разгледа както ремонтираната сграда на гимназията, така и обновените спортен салон и площадка в училищния двор и автоработилница.

снимка: Уикимедия

снимка: Уикимедия

Министърът на образованието посочи в отговор на въпрос, че повече от 500 училища ще бъдат основно ремонтирани и оборудвани само със средства от ОПРР и ПРСР. Приоритет в подобряването на образователната инфраструктура във всичките й елементи са професионалните гимназии с фокус върху техническите и земеделски гимназия като тази в Бяла Слатина, допълни той.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Красимир Вълчев каза, че се обръща специално внимание на специалностите в професионалните гимназии с висока добавена стойност, както и тези за които се очаква недостиг на квалифицирани кадри на пазара на труда и в които се обучават по-малко ученици. Затова се предвижда и допълнителни средства за стипендии, като още тази година са предвидени 3 милиона лева, а през следващата година се очаква да достигнат 5 милиона лева. Допълнително министерството на образованието ще задели 1,5 милиона лева за специалностите с най-голям недостиг на ученици, но които ще бъдат търсени на пазара на труда, каза министър Вълчев. Той уточни, че тези стипендии са допълнителни към даваните от училищата в системата на средното образование и тези в дуалното обучение.


Share Follow

Leave A Reply