„Няма да има увеличение на „такса смет“ през 2019 г. в столицата“, съобщи заместник-кметът по направление „Финанси и стопанска дейност“ Дончо Барбалов на брифинг в Столичната община. Той допълни, че през 2019 г. ще има рекорден бюджет за чистотата на града.

снимка: www.flashnews.bg

снимка: www.flashnews.bg

Заместник-кметът по направление „Зелена система, екология и земеползване“ Йоана Христова посочи, че са отделени 22 млн. лв. повече за чистотата. „В момента предвижданията ни са план-сметката да е на стойност 250 985 776 лв. Това е с 12% повече от заложените средства през 2018 г. Предвидили сме за поредна година увеличаване на събирането на едрогабаритни отпадъци – стари дограми, стари врати, мебели“, отбеляза тя и допълни, че идеята е те да не стигат до нерегламентирано изгаряне. Средствата за едрогабаритни отпадъци ще са с 1,5 млн.лв. повече.

снимка: sofia.media

снимка: sofia.media

Средствата за събиране на битовите отпадъци и сметоизвозване ще са в размер на 63 млн. лв. „Планирани са 7,6 млн. лв. повече за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. Удвоява се миенето на улиците и се увеличава делът на машинното метене за сметка на ръчното“, отбеляза още Христова.

снимка: infocall.bg

снимка: infocall.bg

Улиците на масовия градски транспорт ще се чистят само машинно. Девет пъти ще бъде увеличено машинното метене и на тротоари и на велоалеи. „Увеличават се средствата и за нови цветни площи, по-добро поддържане на зелените пространства и възстановените междублокови пространства“, каза още Йоана Христова. Парите, предвидени за следващата година, са 21,6 млн. лв. Акцентът ще е работа в по-крайните квартали.

снимка: informo.bg

снимка: informo.bg

През зимата Общината ще се стреми да поддържа по-добре вътрешнокварталните улици. Планираното увеличение на средствата за тази дейност ще е 5,3 млн. лв., като включва и по-голяма интензивност на поддръжката и на общинските и републиканските пътища извън урбанизираната част на общината. Отделят се 55 млн. лв. за проучване, проектиране, изграждане, поддръжка и експлоатация на инсталациите и съоръженията за третиране на битови отпадъци, рециклирането и оползотворяването. „Те са с 26% повече от средствата, заложени през 2018 г., като се увеличават над половин милион лева средствата за транспортиране и оползотворяване на RDF-гориво“, каза още Христова.


Share Follow

Leave A Reply