Повече от половината хора на възраст между 16 и 74 навършени години (54,9%) не са посещавали курсове или други форми на обучение, за да подобрят уменията си, свързани с използването на компютър, софтуер или приложения през последните 12 месеца. Това показват резултатите от изследване на НСИ през 2018 г. за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ). Въпреки динамичното развитие на информационните технологии в България, повече от една четвърт (26,7%) от хората никога не са използвали интернет.

снимка: broadcastingcable.com

снимка: broadcastingcable.com

Безплатно онлайн обучение или самообучение са направили 8,4 %. По време на работа са се учили от колега, ръководител или ментор 4,5%, а 1,9% са участвали в обучение, платено или осигурено от техния работодател. Според данни от изследването 72,1% от домакинствата в България имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 4,8 процентни пункта спрямо предходната година.

телефон

Същевременно 71,5% от домакинствата са с осигурена бърза и надеждна широколентова връзка, която освен фиксирана кабелна връзка, включва и интернет връзка чрез мрежата на мобилните телефонни оператори. Най-нисък е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в Северозападния район – 65,2%.

снимка: iStock

снимка: iStock

С увеличаването на възрастта намалява желанието и необходимостта от присъствие в глобалната мрежа и 17,8% от хората на възраст между 65 и 74 години сърфират редовно, показват още данни от изследването.

снимка: www.eventhq.co.uk

снимка: www.eventhq.co.uk

През 2018 г. 22,2% от хората използват глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната и местната власт. Най-значителен е делът на тези, които са получавали информация от уебсайт на публичната администрация (17,1%), следвани от подалите попълнени формуляри, декларации и други официални документи онлайн (9,5%) през последните 12 месеца.


Share Follow

Leave A Reply