Една от най-трудните, най-сложните и специфични отговорности е тази за съдбата на нашите деца, на които всички ние сме длъжници. Тяхното устойчиво развитие е в нашите ръце и като родители. Убеден съм, че правилното идентифициране на проблема, обучението на служителите и най-вече координацията между институциите ще доведат до ефект от наша отговорна работа. С тези думи министър Младен Маринов благодари на експертите от Института по психология, които в своята практика идентифицираха един сериозен проблем и разработиха проект на тема „Разкажи ми историята“, съобщи пресцентърът на МВР.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Вътрешният министър е отбелязал ключовото място на служителите на МВР, които в повечето случаи приемат първите сигнала за насилие и влизат в непосредствен контакт с жертвите. По думите му особено сложно и мъчително е, когато жертва на престъпление се оказва дете. „На професионалистите се пада отговорната задача да разговарят така, че да сведат до минимум травмата от повторното преживяване на ужаса“, е допълнил Маринов.

полиция русия
Проектът подкрепя процеса на промяна и най-вече – на въвеждане на нова професионална култура и практика за работа с деца, жертви и свидетели на престъпления. Той поставя и началото на едно още по-тясно сътрудничество между МВР и представителите на ключовите институции и неправителствените организации, ангажирани с превенцията и противодействието на насилието на деца, е обяснила директорът на Института по психология при МВР Кристина Николаева.

валентин радев, ангелкова, младен маринов
За реализирането на целите на проекта, съфинансиран по програмата „Правосъдие и потребители“ на Европейския съюз, чийто партньор е фондацията „Институт по психология на групите“, е имало 33 тренинга в два типа обучения с представители на различни институции. За работа с деца жертви или в риск от насилие, са обхванати 460 експерти, работещи с деца в рамките на МВР и Агенцията „Социално подпомагане“, инспектори от „Детска педагогическа стая“, полицейски инспектори, социални работници, служители на Дирекцията „Национална система 112“ и разследващи полицаи.


Share Follow

Leave A Reply