78% от българите са срещу еднополовите бракове. Това сочат данните от представително проучване на „Галъп интернешънъл“, свързано с разбирането на пълнолетните българските граждани за семейните отношения. Същевременно допитването показва, че разводите, свободните отношения, без сключен граждански съюз и абортите, се приемат широко. 70% от участвалите в допитването се обявяват в защита на правото на аборт и развод. Над 70% защитават правото на съжителство без брак и деца в съжителство без брак. Това показва, че по въпроса за семейните отношения и децата обществото ни по-скоро е възприело по-либерален стандарт.

cennosti

Категорично обаче е нежеланието за допускане на еднополови бракове. Те събират най-голям дял отрицание в изследването – 78% са „против“. Бракът между лица от един и същи пол се одобрява от едва 12%. Около две трети от пълнолетните българи се обявяват „за“ възможността хора от различни етноси и раси да сключват брак помежду си, отчита още изследването. Очевидно етносът и расата към днешна дата вече не се разглеждат като възпиращ фактор в семейните отношения.

снимка: iStock

снимка: iStock

Идеята за възпитателно насилие не се споделя широко. Макар и с повече нюанси, по-скоро надделява мнението, че шамарите за децата не са приемливи. „Галъп интернешънъл“ редовно проверява и отношението към насилието над жени. В изследване наскоро се оказа, че то се отрича широко и само 7% възприемат, че мъжът може да удря жена. Въпросните 7% обаче се равняват на над 300 000 души, а е възможно да има „скрити“ отговори – което означава, че тревогата остава валидна.

насилие

75% нямат нищо против основно мъжът да отговаря за доходите в семейството. И мъже, и жени отговарят в еднаква степен с „да“.


Share Follow

Leave A Reply