Върховният административен съд (ВАС) отмени окончателно промените в плана за управление на Национален парк „Пирин“. Делото бе образувано по жалби – на Министерския съвет, на министъра на околната среда и водите. До обжалването се стигна, след като тричленен състав на ВАС реши в края на юли, че с промените в плана за управление на парка са нарушени разпоредби от българското и международното право. Според съда, който се опира на Закона за защитените територии, се допуска единствено ремонт, но не и изграждането на нови спортни съоръжения в парка.

снимка: kashmirpatriot.com

снимка: kashmirpatriot.com

Петчленният състав смята, че не са спазени и изискванията на директивата за екологичните оценки. Промяната на предназначението на големи площи от националния парк и включването им в зоната за туризъм и зоната на сградите и съоръженията означава прекратяване на възможността тези площи да бъдат използвани пълноценно за опазване на биоразнообразието. Поради това е било задължително участието на обществеността да се реализира и чрез процедурите по екологична оценка и оценка за съвместимост, пише съдът.


Share Follow

Leave A Reply