Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2018 г. са 478.4 хил., или с 4.2% над регистрираните през декември 2017 година. Това сочи статистика на Националния статистически институт (НСИ). Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към: Сърбия – с 10.0%, Турция – с 8.6%, бившата югославска република Македония – със 7.8%, Румъния – с 6.2%, Германия – с 5.3%, Гърция – с 2.5%, и други. Същевременно намаляват пътуванията на български граждани към: Нидерландия – с 14.3%, Словения – с 5.4%, Франция – с 4.4%, и други.

В сравнение с декември 2017 г. e регистрирано увеличение при всички наблюдавани цели: с други цели – с 4.8%, с цел почивка и екскурзия – с 4.2%, и със служебна цел – с 2.9%. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през декември 2018 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 49.4%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия – 27.6%, и пътуванията със служебна цел – 23.0%. През декември 2018 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция – 112.2 хил., Гърция – 88.8 хил., Германия – 41.2 хил., Сърбия – 36.1 хил., Румъния – 34.2 хил., бившата югославска република Македония – 32.8 хил., Италия – 17.6 хил., Австрия – 16.6 хил., Испания – 11.6 хил., Обединеното кралство – 11.4 хиляди.

снимка: DW

снимка: DW

През декември 2018 г. посещенията на чужденци в България са 619.9 хил., или с 4.0% повече в сравнение с декември 2017 година. Регистрирано е увеличение при всички наблюдавани цели: с цел почивка и екскурзия – с 4.8%, с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) – с 3.8%, и със служебна цел – с 2.9%. Транзитните преминавания през страната са 29.2% (181.1 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през декември 2018 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 56.6%, или с 5.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Обединеното кралство – с 46.3%, Германия – с 14.0%, Италия – с 11.5%, Румъния – с 8.5%, Полша – със 7.2%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Чешката република – с 12.6%, Австрия – с 4.7%, Гърция – с 3.0%, Белгия – с 2.9%, и други. Увеличават се и посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ – с 1.6%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Сърбия – с 6.4%.

През декември 2018 г. преобладава делът на посещенията с други цели – 46.3%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия – 35.4%, и със служебна цел – 18.3%. Най-много посещения в България през декември 2018 г. са реализирали гражданите от: Румъния – 136.8 хил., Гърция – 105.0 хил., Турция – 94.4 хил., Сърбия – 46.7 хил., бившата югославска република Македония – 44.1 хил., Германия – 23.3 хил., Украйна – 16.8 хил., Обединеното кралство – 15.3 хил., Италия – 11.4 хил., Руската федерация – 10.0 хиляди.


Share Follow

Leave A Reply