Върховният административен съд (ВАС) задължава министърът на околна среда и водите Нено Димов да направи екооценка на актуализицията на плана за парк „Пирин“. С решението на тричленен състав на ВАС, което беше оповестено днес, съдът отменя решението на Нено Димов новият план на парка да бъде приет без такава оценка. Решението може да се обжалва в следващите 14 дни.

снимка: Уикипедия

снимка: Уикипедия

ВАС отмени и правителственото решение от декември 2017 г., според което сегашният план за управление на Пирин трябваше да бъде изменен също без екооценка.


Share Follow

Leave A Reply