Все по-често хората се интересуват какви съставки има в храните, които купуват, от коя ферма идват млечните продукти или как са отглеждани животните, които консумират. Все по-голяма част от потребителите, както в България, така и в ЕС, са склонни да плащат повече за продукти, които са с ясен произход и в резултат на по-високи стандарти за хуманно отношение към животните. В това те разпознават гаранция за качество, коментира българският евродепутат от ГЕРБ/EHП Емил Радев, който е сред авторите на въпрос към Европейската комисия относно намеренията й за въвеждане на схеми за ясно етикетиране на месото и млечните продукти, каквито вече има за яйцата.

храни

„Въпреки че в ЕС съществуват доброволни схеми, потребителите като цяло не са в състояние ясно да разграничат някои от месните и млечните продукти на пазара въз основа на стандарти за хуманно отношение към животните“, обясни Радев. Според него е необходима научнообоснована и специфична за отделните видове продукти система, подобна на въведената за маркиране при яйцата. „Тази система трябва да е последователна и да е стандартизирана за целия Европейски съюз, като се започне от минималните законови изисквания”, смята Радев.

храни

По думите му системата за етикетиране не само би осигурила повече яснота за потребителите какво точно слагат в чиниите си, а и ще им предостави повече права. „Подобна схема за етикетиране би била и по-справедлива за земеделските производители, тъй като би предотвратила използването на подвеждаща информация на етикетите. Добавяйки още един конкурентен елемент, земеделските стопани ще бъдат насърчавани сами да въвеждат все по-високи стандарти за хуманно отношение към животните, за да отбележат продукта си като първокласен в съответствие с усилията и разходите, които правят”, заключи евродепутатът.

Емил-Радев

Заедно с колегата си от ГЕРБ/EHП Андрей Новаков той е инициатор на първата европейска програма в отговор на проблема с двойните стандарти при храните в ЕС. С бюджет от 1,3 млн. евро програмата ще подпомага провеждането на мащабни изследвания за качеството на храните в държавите-членки и организирането на информационни кампании за наличието на подвеждащи и нелоялни търговски практики.


Share Follow

Leave A Reply