През 2019 г. е осигурено професионално обучение за над 8 хил. безработни лица. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на изслушване в парламента, предаде „Фокус“.

„В момента изискванията към работната сила се променят много динамично. Но демографските процеси ограничават работната сила и се формира дефицит“, заяви Петков. Той посочи, че през 2018 г. пазарът на труда се отличава с ръст на заетостта и съществено намаление на безработицата. „Коефициентът на безработица през 2018 г. е 5,2%, което е с 1% по-нисък спрямо предходната година. Продължава да намалява и коефициентът на младежка безработица, както и този за дълготрайна безработица“, каза още социалният министър.мтсп, министерство на труда и социалната политика

Петков посочи, че държавата се опитва да бъде адекватна на текущата ситуация на пазара на труда. „Основен приоритет ни е повишаване качеството на работната сила и премахване на неравновесието между предлагане и търсене на работна сила чрез обучение. Съсредоточаваме силата си в обученията и в услугите“, обясни социалният министър. Той посочи, че през 2019 г. със средства от държавния бюджет е необходимо да бъдат обучени 11 483 безработни лица по основни ключови компетентности и по над 40 професии. „През 2019 г. борят на безработните, които ще повишат квалификацията си или ще придобият нова квалификация, са с 9% повече от 2018 г. Осигурено е професионално обучение за над 8 хил. лица, както и заетост на над 3 700 лица, които успешно са придобили професионална квалификация“, каза още той и посочи, че основна целева група са продължително безработните.


Share Follow

Leave A Reply