„Агрион“, лидер в управлението на земеделските земи, за поредна година разбива статуквото на пазара. След успешното начало, компанията отново организира тайни търгове за отдаване под наем и аренда на земи от портфолиото си. Дружеството е първото в България, което въведе иновативния и справедлив метод за определяне на рентните нива.

Според експерти в бранша, обаче, повечето собственици на земя все още предпочитат директно договаряне с наемателите при непрозрачни условия, което поставя в неравностойно положение по-голямата част от арендаторите.нива, земеделие

Прозрачни условия за всички

Експертите на „Агрион“ са разработили процедурата така, че да осигури честни и прозрачни условия за всички участници в аукционите. Няма скрити клаузи и устни договорки и никой не се ползва с преимущество. За победител в наддаването се избира тази участник, който е предложил най-атрактивни условия за наемане на земи от „Агрион“.

Така, на практика, конкуренцията между фермерите и желанието им да наемат добри парцели ще определят рентните нива, вместо дружеството еднолично да ги налага при пряко договаряне, каквато е масовата практика в сектора. Пълните условия на търговете може да се открият на адрес http://agrion.bg/bg/services/rental. Заявките за участие в аукционите се приемат в офисите на компанията в цялата страна. Компанията е предвидила и опция документите за участие в търговете да се изпращат по куриер.

Без ограничение на участниците

Според експерти в бранша провеждането на аукционите позволява на всеки, който иска да се занимава със земеделие, да се включи, дори и да не притежава опит. Това е изключителна възможност за млади фермери и за хора извън агросектора, които нямат финансова възможност или желание да купуват собствена земя.


Share Follow

Leave A Reply