В Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) тече проверка на информация на приближено лице до политически лидер. То в качеството си на висш държавен служител, възползвайки се от служебното си положение, е извършило злоупотреби, вследствие на което е получило неправомерно парични суми в особено големи размери, съобщиха от пресцентъра на КПКОНПИ. За същото лице са налични данни, че организира изборите на определена политическа партия. По същия случай се извършва и втора проверка за изнасяне на информация от служител на Комисията към лицето. Материалите за изнасяне на информация са предадени на прокуратурата.

снимка: www.lentata.com

снимка: www.lentata.com

Атаката срещу Комисията е от двама олигарси и една политическа партия, за което има 2 млрд. и 200 млн. причини, които могат да мотивират не една политическа партия да направи това. „За нас сигурността и стабилността на държавата, както и борбата с корупцията, са единствената задача“, посочват от КПКОНПИ.

сива икономика, пари, корупция

Във връзка със свикания Консултативен съвет за национална сигурност на 5 април до президента на Република България е предоставен доклад относно постигнати резултати в противодействието на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество за лица, заемащи висши публични длъжности. Постигнатите резултати и ефективността на Комисията са оценени, както от Европейската комисия, така и от международните партньори.

снимка: news.lex.bg

снимка: news.lex.bg

Съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество е независим специализиран, постоянно действащ държавен орган за осъществяване на политика по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.


Share Follow

Leave A Reply