„Средната оценка по БЕЛ е добър 4,06, а на втория Държавен зрелостен изпит средната оценка от различните предмети е много добър 4,67″, каза зам.-министърът на образованието и науката Таня Михайлова по време на пресконференция за резултатите от майската сесия на Държавните зрелостни изпити. „Съизмерим е средният брой точки спрямо предходни години“, коментира Таня Михайлова. Тя отбеляза, че в годините традиционно най-висок брой точки има по предметите, по които зрелостниците са най-малко. „И тази година е така. Това са немски език, френски език, испански език, химия и опазване на околната среда“, посочи зам.- министърът.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

„За съжаление, най-ниски са резултатите на най-желаните предмети като география и икономика, биология и здравно образование, философски цикъл. Изключение прави история и цивилизация“, посочи Михайлова. По думите ѝ там има сравнително нисък брой точки на фона на по-малкото зрелостници, които са заявили своя избор. „И обратното – по английски език има сравнително високи резултати, на фона на масовия избор – над 14 хил. зрелостници, които го бяха заявили“, посочи Таня Михайлова.

снимка: 24shumen.com

снимка: 24shumen.com

„За нас е изключително важно това, което се забелязва в матурата по БЕЛ – все по-голям е процентът на зрелостниците, които създават текст на Държавния зрелостен изпит“, посочи зам.-министърът на образованието и науката. Тя подчерта, че е изненадващо, както през годините, така и на тази матура, че има зрелостници, които просто преписват текста. „Тоест не създават собствен текст, а преписват този от упражнението. За съжаление, намалява броят на зрелостниците, които се справят с резюме. Това са умения, които ще бъдат заложени в следващите политики, които Министерството на образованието и науката ще разработи и ще бъдат представени на годишните съвещания с експертите, за да може специално в тези области да се подобри“, изтъкна тя.

снимка: blog.stemscopes.com

снимка: blog.stemscopes.com

Традиционно задачите по БЕЛ за слято и полуслято писане и разпознаването на цитат в художествен текст се оказват трудни за учениците. Освен това от МОН подчертават и честите грешки, свързани с разпознаване на термини и чужди думи като „хронометър“ например.

снимка: cross.bg

снимка: cross.bg

Пълни шестици получават 226 зрелостници. Слабите оценки на матурите са се увеличили спрямо 2018 година с около 300 ученици. Разград, Ямбол и Силистра са градовете, където се наблюдават най-ниски резултати на матурите, докато най-високи оценки са получили учениците от столицата.


Share Follow

Leave A Reply