8 923 520 лв млн. лв. преведоха за биопроизводителите от Държавен фонд „Земеделие по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. Плащането бе за 964 земеделски стопани с одобрени заявления по направление „Биологично растениевъдство“, „Биологично пчеларство“, „Биологично животновъдство“.

пазар, земеделие

Субсидии получиха и заявилите повече от едно от тези направления по мярка 11 „Биологично земеделие“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 за Кампания 2018.

Ставките за субсидиите са описани в Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г. 75% от средствата се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а останалите 25% – от националния бюджет.

снимка: flashnews.bg

снимка: flashnews.bg

Миналата седмица 2 582 биопроизводители получиха близо 34,5 млн. лв. (34 498 247 лв.) по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. Общо до момента по мярката за кампания 2018 са изплатени 43 421 767 лв., поясниха от ДФЗ.


Share Follow

Leave A Reply