Военноокръжна прокуратура – София ръководи досъдебно производство за престъпления по служба, извършени от висши офицери в Служба „Военна информация“ (СВИ) в Министерството на отбраната (МО). Разследването е стартирало след извършена проверка от ДАНС и сигнали, изпратени от ръководството на ДАНС до главния прокурор. Събрани са доказателства за това, че в периода 01.04.2016 г. – 01.05.2019 г. са били издадени 504 разрешения за достъп до информация, класифицирана като държавна тайна с ниво на класификация „Секретно“ и „Строго секретно“ в нарушение на Закона за защита на класифицираната информация.

снимка: informo.bg

снимка: informo.bg

Разрешенията за достъп до класифицирана информация с ниво „Секретно“ и „Строго секретно“ били издадени от служител по сигурността на информацията в Служба „Военна информация“-МО, а не от компетентния орган – ръководителя на тази служба. Това е довело до нерегламентиран достъп до секретна информация, тъй като достъп е бил предоставен на 504 лица в нарушение на разпоредбите на закона. Същите разрешения, издадени от некомпетентен орган, са довели до издаване на сертификати за достъп до класифицирана информация на НАТО и ЕС от Държавната комисия по сигурността на информацията. Тези факти са отразени в сигналите на ДАНС, станали причина за образуване на досъдебното производство.

анимка: БНР

снимка: БНР

 

На 30.05.2019 г. под ръководството на ВОП –София бившият директор на СВИ  и настоящият директор на службата са привлечени като обвиняеми за извършени престъпления по служба и са им взети мерки за неотклонение „Подписка“. На 31.05.2019 г. ВОП – София е сигнализирала министъра на отбраната за това, че в качеството на обвиняем е привлечен настоящият директор на СВИ, с предложение за временно ограничаване на достъпа до класифицирана информация и отнемане на издаденото му разрешение за достъп, както и предприемане на действия за контрол и гарантиране спазването на Закона за защита на класифицираната информация в СВИ-МО.

бизнес, документи

От СВИ са изискани множество документи, включително и издадените незаконосъобразно разрешения за достъп до класифицирана информация в оригинал, извършени са разпити на 25 свидетели, назначена е техническа експертиза. В хода на разследването се събират доказателства и за извършени злоупотреби с финансови средства и нарушения на Закона за обществените поръчки в Служба „Военна информация“ – МО. Информация за това се съдържа отново в сигнали на ДАНС, оправени до прокуратурата. ВОП-София е възложила на АДФИ извършване на финансова инспекция, резултатите от която се очакват.


Share Follow

Leave A Reply