Над 2 млн. дка земеделска земя са обявени за продажба в страната. Това стана ясно от национално представително проучване за нагласите на собствениците на земя. Броят на продавачите, които искат да сключат сделка за притежаваната от тях земя в близките месеци, надхвърля 173 хил. души. Традиционно сделките с поземлени имоти се увеличават през лятото и на пазара излизат много нови земеделски земи, твърдят експертите в бранша.

agrion_, Агрион

Най-честата причина за продажба на земеделски имоти е необходимостта от свежи пари за посрещане на неотложни плащания, свързани със здравето на собствениците. Това става ясно от последното проучване на компанията за управление на поземлени активи „Агрион“. Собствениците и наследниците се решават на сделка също така, ако им предстои придобиване на друг имот, за организиране на сватба, за издръжка на студент или предстоящо заминаване в чужбина. Съществен е и делът на притежателите, които са решили да продават, тъй като не обработват парцелите си. По-голямата част от тях нямат възможност самостоятелно да се грижат за земите си или не се интересуват от земеделие и затова оставят нивите си да пустеят.

"Агрион"

„Агрион“

Според проучване на лидера в управлението на земеделски земи „Агрион“ най-важните фактори за избора на купувач са сигурността на сделката и бързото ѝ реализиране. Повечето собственици на земя предпочитат потенциалният купувач да е българска компания, която е доказала във времето, че е добър стопанин и партньор и се грижи за земите, които управлява. Проучването показва, че за поредна година „Агрион Инвест“ е най-разпознаваемият земеделски бранд в България и се ползва с най-голямо доверие в агросектора. Компанията се утвърждава като безспорен лидер при покупко-продажба на поземлени имоти и далеч изпреварва основните си конкуренти. Всеки втори притежател на ниви разпознава името „Агрион“, а сред тези, които са решили да продават имотите си, разпознаваемостта на земеделското дружество достига до рекордните 78%. От проучването става ясно още, че за над 48 хил. души, които планират да продадат имотите си в близките месеци, „Агрион“ е първият избор за купувач и партньор и биха се възползвали от офертата на лидера в управлението на земеделски активи.

земеделски земи

земеделски земи

Според доклада сериозно предимство на компанията е, че предлага безплатна оценка на имота. Желаещите да продадат земята си могат да го направят в някой офисите на „Агрион“ в страната или да пуснат онлайн заявка за оценка на адрес https://www.agrion.bg/bg/request/sell/. Предвидена е и възможност собствениците на земя директно да поискат оферта от „Агрион“ за изкупуване на земята им. „С извършването на безплатни оценки искаме да помогнем на собствениците на земеделски земи да добият реална представа за пазарната оценка на активите си и каква цена да очакват, ако решат да продадат имота си“, казаха от ръководството на „Агрион“. Това спестява време и разходи на притежателите и ще им помогне да вземат информирано решение.

Агрион

Експертите на „Агрион“ прилагат индивидуален подход към всяко едно запитване за оценка на земеделска земя, за да гарантират прозрачна и адекватна цена. „За разлика от други компании, ние не използваме метода на осреднената оценка за дадено землище, който изкривява ценообразуването, а формираме цената за всеки конкретен имот в съответствие със специално създаден алгоритъм, включващ различни показатели“, казаха от компанията. Компанията се ангажира безплатно да съдейства на собствениците на имоти при събирането на необходимите документи за сделка. Това спестява време и пари на притежателите, които в повечето случаи не са наясно откъде да ги набавят. Експертите на „Агрион“ също така са готови да съдействат на всеки притежател на земя, който има казус със собствеността или просто иска консултация във връзка с поземлените отношения.


Share Follow

Leave A Reply