БАБХ изтегли и насочи за унищожаване 13 677 кг и 86 л храни от животински и неживотински произход. Това съобщиха от пресцентъра на Българската агенция за безопасност на храните.

храни

В цялата страна са извършени 13 622 проверки, съставени са 186 акта. 12 са затворените обекти с временно преустановена дейност.

снимка: Shutterstock

снимка: Shutterstock

Най-често констатираните несъответствия при извършените проверки на територията на България са:

  • Предлагане на храни с изтекъл срок на годност, неправилно съхранение на храни, некоректно етикетирани храни, съгласно действащото законодателство, без здравна и идентификационна маркировка;
  • Извършване на дейност, нерегламентирана в удостоверението за регистрация по Закона за храните и обекти без регистрация по чл.12 от Закона за храните;
  • Пропуски във водените записи, свързани със Системите за управление безопасността на храните, липса на проследимост на предлаганите храни, лични здравни книжки с изтекъл срок на валидност;
  • Несъответствия по сграден фонд и оборудване или лошо хигиенно състояние в обектите.

Share Follow

Leave A Reply