С Постановление на Министерския съвет 210 от 28 август 2019 г. е приета план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г. в общ размер на 70 700 000 лева. Това съобщиха от пресцентъра на Централната избирателна комисия.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

От тези средства по бюджета на ЦИК за организационно-техническа подготовка на изборите са предвидени 10 000 000 лева, както следва:

  • за възнаграждения, включително осигурителни вноски на заетите по трудови и граждански договори – 350 000 лв.;
  • за материално-техническо осигуряване на изборния процес, включително за отпечатване на бюлетините за изборите, за компютърна обработка на данните от гласуването и за издаване на бюлетини с резултатите от изборите – 8 950 000 лв.;
  • за разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и за начина на гласуване – 600 000 лв.;
  • за обучение на членовете на ОИК и СИК/ПСИК – 100 000 лв.

Share Follow

Leave A Reply