„Проверката на 4-те ТЕЦ-а е възложена заради информация за опасност за екологичната сигурност на България“, каза говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова относно проверката на Министерството на околната среда и водите в „Топлофикация – Перник“ АД, ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД, „Топлофикация – Сливен“ ЕАД и ТЕЦ „Брикел“ ЕАД. „Във вторник, в ранния следобед председателят на ДАНС докладва на главния прокурор информация, че е налице опасност за екологичната сигурност на Република България в резултат на дейността на 4 ТЕЦ-а на територията на страната“, каза Арнаудова.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Тя добави, че информацията е обобщена в справка, която е сочела наличие на данни, че в резултат на неправилно използване на определени съоръжения и съвместно горене на въглища и отпадъци се получава замърсяване на околната среда. „Замърсяването застрашава здравето и живота на българските граждани“, заяви говорителят на главния прокурор.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Тя добави, че веднага се е провело работно съвещание с участието на главния прокурор, министъра на вътрешните работи, министъра на околната среда и водите и председателя на ДАНС. „В рамките на това работно съвещание беше връчено на министъра на околната среда и водите постановление за разпореждане на незабавна проверка“, каза Румяна Арнаудова. По думите ѝ е възложена проверка на Министерството на околната среда и водите за спазване на екологичното законодателство при осъществяването на дейността на 4-те ТЕЦ-а. Арнаудова отчете, че във вторник, в 21.00 часа на територията на 4-те ТЕЦ-а са предприети действия по изпълнение на възложените им задачи.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

„Главният прокурор е обявил срок от 1 месец за проверка на ТЕЦ-овете“, каза говорителят на главния прокурор. „Горена е биомаса и RDF отпадъци, които като самостоятелно горене не представляват проблем, но е налице несъответствие между разрешеното по комплексното разрешително на съответните ТЕЦ-ове за използване на материали в процеса на горене“, заяви Арнаудова. „Ако контролният орган, на който сме възложили извършването на обща надзорна проверка, установи, че са налице данни за извършено престъпление, те са задължени да уведомят главния прокурор за това, за да предприемем наказателно преследване“, каза Румяна Арнаудова. По думите и срокът от един месец за проверката може да бъде удължен до 3 месеца. „С оглед интензитета на предприетите действия очакваме този срок да бъде доста по-кратък от заложения първоначално от главния прокурор“, поясни тя.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

„Все още не е ясно дали в 4-те ТЕЦ-а е имало замърсяване на околната среда“, отбеляза Арнаудова. „Най-напреднала е проверката на територията на Перник, така че „Топлофикация – Перник“ е с приоритет и заради засиления обществен отзвук, и заради твърденията на хората, че там въздухът е замърсен“, каза Арнаудова. „Каква е дейността на ТЕЦ-овете на територията на страната и дали тя е съобразена с нормите на Закона за управление на отпадъците или на Закона за опазване на околната среда, предстои да узнаем и да предприемем адекватни и еднакви мерки по отношение на всички“, коментира Румяна Арнаудова.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

По думите ѝ Министерството на околната среда и водите ще информира главния прокурор за всяко действие, което предприема в рамките на проверката, почти незабавно. „Ако се открие нарушение, би следвало Министерството на околната среда и водите да предприеме принудителни административни мерки“, каза още тя, като добави, че законът позволява запечатване на обекта на предприятието, което създава риск за околната среда. Румяна Арнаудова коментира, че на този етап няма данни за лице, което да е извършило престъпление.


Share Follow

Leave A Reply