233-ма души са били осъдени по актове, 4218 постановления по досъдебни производства и 230 обвинителни акта. Това е част от работата на кандидата за главен прокурор Иван Гешев от 2006 до 2016г. – периода, в който той е работил в Софийската районна и Софийската градска прокуратура. Данните са представени от Даниела Машева, която е шеф на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС. Пак от статистическите данни става ясно, че по времето, когато е бил начело на Специализираната прокуратура от 2016 до 2018г. той се е произнесъл по 1793 административни преписки, 729 писма на граждани, и е направил 62 предложения за законодателни промени до главния прокурор. Също така е издал и 44113 заповеди от административен характер.
7323147
Изводът от доклада е, че Гешев притежава високи професионални качества и стриктно изпълнява задълженията си. Той също така е носител на изключителни умения за работа в екип и успява да ги мотивира. Получава и признания от редица институции, с които е работил. Докато е бил в Софийска районна и в Софийска градска прокуратура, той е наблюдавал дела с голяма правна и фактическа сложност. През годините той е усъвършенствал своите професионални качества, минавайки през 3 курса на обучение в Националния институт за правосъдие. 7323146

Иван Гешев отказа да коментира след заседанието с аргумента, че в момента е в процедура по избор на главен прокурор. Той съобщи обаче, че до края на седмицата може да станат ясни резултатите от проверката за спирането на програма „Хоризонт“ в петък сутринта.


Share Follow

Leave A Reply