Проф. Анастас Герджиков е преизбран за ректор на СУ „Св. Кл. Охридски“. За него гласуваха 254 от членовете на Общото събрание. Герджиков беше единственият кандидат, който направи отчет за свършеното през изминалия мандат и начерта целите пред университета.

снимка: БГНЕС

Старият-нов ректор заяви, че целите в новия 4-годишен мандат са свързани с повишаването на държавната субсидия, собствените приходи на висшето училище, оптимизиране на разходите, осигуряване на допълнителни средства за 60% увеличение на заплатите, средства за ремонти и поддръжка на сградния фонд.

снимка: БГНЕС

Проф. Анастас Герджиков посочи в отчетния си доклад пред Общото събрание на висшето училище, че за периода от 1 януари 2016 г. до 1 януари 2019 г. средната брутна работна заплата в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се увеличи с 53% – от 1119 лв. на 1713 лв.

Той уточни, че през 2015 г. средната брутна работна заплата в СУ е била 1119 лв., през 2016 г. – 1163 лв., през 2017 г. – 1586 лв., а през 2018 г. средната брутна работна заплата е била 1713 лв.
Проф. Герджиков отчете, че през първия му ректорски мандат е била увеличена и основната работна заплата в СУ.

снимка: БГНЕС

„В началото на мандата ми най-ниската основна работна заплата в Софийския университет беше на асистентите, която през 2015 г. беше 600 лв., а достигна 820 лв. Основните заплати на професорите в началото на мандата ми бяха 960 лв., а сега са 1100 лв. За доцентите основните заплати се увеличиха от 840 лв. на 980 лв., а за главните асистенти – от 720 лв. на 850 лв. В резултат на повишението на субсидията за издръжка стана възможно увеличаването на трудовото възнаграждение както на преподавателите, така и на служителите в СУ“, заяви проф. Анастас Герджиков.

снимка: БГНЕС

По думите му след финансовото стабилизиране на Софийския университет основната цел трябва да е свързана чрез повишаването на държавната субсидия и на собствените приходи, както и чрез оптимизирането на разходите и управлението на финансите, да се осигурят много повече средства за повишаване на възнагражденията, да се осигурят и средства за ремонти и поддръжка на сградния фонд на СУ, за инфраструктура, за материали и консумативи.

снимка: БГНЕС

Той обобщи и, че през 2015/2016 г. студентите – бакалаври и магистри в СУ, са били 23 330, а преподаватели са били 1705. През 2019 г. студентите (бакалаври и магистри) в Софийския университет са 20 616, а преподавателите са 1590.

 


Share Follow

Leave A Reply