„Софийският университет „Св. Климент Охридски“ продължава да бъде на първо място в най-много професионални направления в националната рейтингова система на висшите училища. СУ запази и позициите си в световните рейтингови класации на университетите и е единственият български университет в първите 1000 висши училища в световните класации“, каза ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков на академичното тържество за патронния празник на висшето училище.

снимка: БГНЕС

Той уточни, че това означава, че СУ е в първите 4% на световните университети, а в някои направления е в първите 2%. „Продължаваме да разкриваме нови специалности и да обновяваме ежегодно учебните планове и програми. СУ предлага образование в 119 специалности за бакалавър след средно образование, както и в над 400 магистърски програми. Броят на новоприетите студенти в бакалавърските и в магистърските програми през последните години се запазва, като сега студентите в СУ са над 20 600, а 1115 от тях са чуждестранните студенти“, каза проф. Герджиков. Той подчерта, че СУ е лидер и в докторантското обучение и предлага най-много акредитирани докторски програми в страната – 184. Пет нови докторски програми са в процедура за одобрение, а общо докторантите в СУ са 933.

снимка: БГНЕС

„Софийският университет продължава да е водещият университет в България по научни публикации“, каза проф. Герджиков и добави, че седем от 15-те най-цитирани български учени са от СУ. „СУ е един от най-успешните университети в Европа в студентската и преподавателската мобилност, и сега имаме действащи над 700 договора с над 400 университета от 32 европейски държави“, информира проф. Герджиков. Той заяви, че Софийският университет постига всички тези резултати благодарение на своите 1600 преподаватели и изследователи, като много от тях са носители на националните награди за наука „Питагор“ и на престижни международни награди.


Share Follow

Leave A Reply