Инвестиционният фонд PostScriptum Ventures ще осигури пълна стипендия в рамките на фонда за стипендии “Иди, учи и се върни” 2020. Това ще е първата специализирана стипендия за магистратура в сферата на устойчивото развитие, зелен мениджмънт, климатични промени, устойчиви финанси, възобновима енергетика и други еко специалности.


„PostScriptum Ventures е инвестиционен фонд с фокус устойчиво развитие, възобновима енергия и иновации. Екипът ни се състои от млади хора, които имат силен интерес и искат да допринесат за едно по-устойчиво бъдеще. Повечето от тях са завършили образованието си в чужбина и са се върнали да работят в България. Ето защо ние вярваме, че България се нуждае от още млади, мислещи хора и подкрепяме с различни инициативи образованието. Ние ще осигурим една пълна магистърска стипендия за образование в чужбина с насоченост в сферата. Като единственото условие е след това този студент да се върне и работи в България“, споделя управляващият партньор на PostScriptum Ventures Димитър Енчев.


PostScriptum Ventures създава тази стипендия в партньорство със сдружение Тук-Там, което обединява българи с опит и образование в чужбина, които вярват, че България е чудесно място за работа и живот, и искат заедно да го направят дори по-хубаво.

Конкурсът за пълна магистърска стипендия ще стартира през май месец 2020 година. Повече информация за него може да се получи от fund@tuk-tam.bg.

 

PostScriptum Ventures S.a.r.l. е инвестиционен фонд с фокус устойчиво развитие и иновации. Компанията финансира бизнеси в сферата на енергетиката с иновативни идеи и бизнес модели, които допринасят за трансформацията на енергийния сектор от изкопаеми горива към други, ниско-интензивни на въглеродни емисии, източници на енергия. Освен в енергетиката, компанията има интерес и към енергийна ефективност, дигитална трансформация и социално значими решения, които водят до опазване на природните ресурси и богатства, изграждането на общества и по-добро бъдеще за следващите поколения.


Share Follow

Leave A Reply