Подкрепа и партньорство в работата по реализиране на Стратегията за дигитална трансформация на София заявиха на среща с кмета на София Йорданка Фандъкова от Асоциацията на индустриалния капитал в България, провела се днес в Столичната община по предложение на Асоциацията. „Дигитализацията е в основата на подобряване на услугите и качеството на живот. Тя е стратегически инструмент за икономиката на града и дава възможност за развитие на повече услуги както за гражданите, така и за бизнеса“ – каза кметът на София Йорданка Фандъкова, цитирана от Столична община.

На срещата присъстваха зам.-кметът на София по финанси и здравеопазване Дончо Барбалов, председателят на Надзорния съвет на Общинската агенция за инвестиции и общински съветник Николай Стойнев и зам.-кметът по дигитализация, иновации и икономическо развитие Владимир Данаилов.

снимка: Столична община

Кметът Фандъкова заяви, че както е поела ангажимент, в Столична община е създаден ресор дигитализация, иновации и икономическо развитие със заместник-кмет Владимир Данаилов.

„Работим в няколко приоритетни стъпки: първо – най-използваните услуги, които не са дигитални, да се дигитализират, да се модернизира системата и да се увеличи броят на дигиталните услуги, необходими на гражданите и бизнеса. Важна стъпка е администрацията на общината да не изисква от гражданите и бизнеса документ, който самата тя издава, а да прави вътрешна проверка“ – каза кметът Фандъкова.

Тя припомни развитието на дигиталните услуги за бизнеса чрез сайта на направление „Архитектура и градоустройство“.

В направлението се предлагат електронни услуги като „Издаване на удостоверение за устройствен статут“ и предстои пускане на още 3 нови електронни услуги: Електронно заявление за издаване на разрешение за строеж; Електронно заявление за издаване на разрешение за поставяне; Електронно заявяване и получаване на виза по чл. 140, ал. 2 от ЗУТ.

снимка: Столична община

През 2015 г. Столична община разработи и внедрени 45 електронни услуги, а общината е първата, която стартира процеса на отваряне на данни.

„Новият ресор по дигитализация на градската среда работи по няколко важни задачи: да гарантира цялостен подход, а не работа «на парче» и несъгласувани самостоятелни решения, да превърне града в платформа за иновации, да намали административната тежест и превърне София в пазар на дигитални продукти и услуги“ – каза Владимир Данаилов. По думите му „Стратегията за дигитализация не е шаблон, който налагаме на София, тя е направена в резултат на проучване на обществеността и бизнеса в столицата, с над 100 експерти, организации и ИТ компании в София. Първо, сме дефинирали къде сме като дигитална зрялост и след това сме поставили целите ни в дигиталната сфера“ – посочи зам.-кметът.

Стратегията за дигитална трансформация на София е по проект Digital Cities Challenge на Европейската комисия.

След приемането на Стратегията от Столичния общински съвет ще се премине към конкретна програма, а бизнесът може да участва в работни групи с конкретни предложения.

Кметът Фандъкова запозна Асоциацията на индустриалния капитал с възможности за сътрудничество в проекти в сферата на социалноотговорния бизнес.

снимка: Столична община

От Асоциацията на индустриалния капитал изразиха готовност да се включат в новата програма на кмета Фандъкова за залесяване на междублокови пространства в кварталите. Досега общината заедно с граждани, неправителствения сектор и бизнеса активно работи по проекта „Новата гора на София“, по който са засадени 88 000 фиданки, а заедно с училища и детски градини – по проектите „Моето зелено училище“ и „Моята зелена детска градина“.

Други възможности за партньорство, които бяха обсъдени, са участие за изграждане на детски и спортни площадки и публично-частни проекти за изграждане на паркинги в кварталите.

„В София почти няма безработица, но липсата на подготвени кадри е общо предизвикателство за бизнеса. Една от възможностите за подготовката на кадри е участието на бизнеса в програми за професионално ориентиране“ – посочи кметът Фандъкова. Столична община работи по проекти за дуално образование и професионалното ориентиране, където столични училища и бизнес си партнират.

„Столична община не е обикновена община, тук е съсредоточена голяма част от икономиката на България, при това във високотехнологичните сектори. И въпреки това София трябва да се справи с няколко основни предизвикателства в кратък период като подобряването и повишаването на електронните услуги, демографските проблеми и недостига на работна ръка. Като работодателска организация за нас е важно да бъде изготвена оценка на потребностите на столичната икономиката от работна ръка, както и да бъдат набелязани мерки за привличането и интегрирането на висококвалифицирани работници от трети страни. Може да разчитате на експертизата на АИКБ, като заявявам пълната ни готовност да участваме както при разработването с предложения и в съвместни работни групи, така и при реализацията на важни за общината и бизнеса проекти“– заяви председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев.

От Асоциацията присъстваха и Боян Бойчев, член на УС на АИКБ, д-р Милена Ангелова – гл. секретар на АИКБ, Добрин Иванов – изп. директор на АИКБ.


Share Follow

Leave A Reply