Парламентът ще разгледа промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Това предвижда програмата за работа на Народното събрание. Законодателната инициатива е на ГЕРБ и ще бъде разгледана на първо четене.
С измененията с цели намаляване на административната тежест върху бизнеса и създаване на правна възможност за реализирането на Централизирана административна информационна система посредством въвеждането на „Единна входна точка“.

снимка: БГНЕС

На вниманието на депутатите се предлагат и промените в Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия. Промените са внесени от депутати от ГЕРБ и „Обединени патриоти“.

снимка: БГНЕС

С предложените промени се регламентира създаване на комисия към областните управители, която трябва да удостовери чрез изготвяне на доклад възможността, стадионът да изпълнява изисквания за обезпечаване на сигурност и безопасност при организирането и провеждането на международни спортни мероприятия.
Народните представители ще се занимаят и със Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права.

снимка: БГНЕС


Share Follow

Leave A Reply