Във връзка с тежката ситуация с COVID-19 и икономическите загуби за бизнеса, PR PENCHEV предприема инициатива по подпомагане на засегнати фирми, като ще предоставя безплатни консултантски услуги за малките и средни български предприятия.

В момента има стотици компании, които се притесняват за бъдещето си и буквално броят всеки лев във фирмената си сметка. Някои освобождават служители, други намаляват разходите. Едно е сигурно – всички полагат неимоверни усилия да се задържат и да се справят със ситуацията. Смятаме, че в такива времена представителите на малкия и среден бизнес в България трябва да се подкрепяме и това е нашият начин помогнем на други компании в тази тежка за икономиката ни ситуация.


Консултациите ще обхващат целия сектор на публичните комуникации, като ще се акцентира върху най-работещите практики от връзките с обществеността, дигиталния маркетинг, комуникацията в социалните мрежи, кризисния PR и други. Те ще се провеждат индивидуално и веднъж седмично до края на извънредното положение, обявено от българските власти. За провеждане на консултациите ще спазваме препоръките на Националния оперативен щаб и ще работим дистанционно, използвайки някоя от популярните платформи за видео комуникация.


Share Follow

Leave A Reply