Страните на Европейския съюз ще насочат повече от 20 милиарда евро за борба с разпространението на коронавируса извън Европа, се казва в съобщение на службата за външна политика на ЕС. Страните от ЕС стартират програмата Team Europe, която ще пренасочи средства за борба с COVID-19 към най-слабо защитените страни. „Целта на Team Europe е да комбинира собствените ресурси на ЕС, държавите членки, финансови институции като Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие“, се казва в документа.

По-рано Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка обявиха отпускането на 15,6 милиарда евро за борба с коронавируса, които ще бъдат пренасочени от други съществуващи програми за помощ. “Държавите членки на ЕС днес отново потвърдиха намерението си да участват в общите усилия и да дадат своя принос по същия начин като Европейската банка за възстановяване и развитие. Общата сума на пакета Team Europe възлиза на повече от 20 милиарда евро”, се казва в доклада.

снимка: Pixabay

Получатели на тези средства ще бъдат държави в Африка, Западните Балкани, страните от Източното партньорство, редица страни от Близкия изток и Северна Африка, Азия и Латинска Америка. Средствата ще бъдат изразходвани за задоволяване на спешни хуманитарни нужди, подкрепа за здравните системи, преодоляване на социалните и икономическите последици от пандемията, се допълва в съобщението. ЕС подчерта, че борбата срещу коронавируса ще се финансира от средства, отпуснати по-рано за международно сътрудничество със страните партньори от ЕС.


Share Follow

Leave A Reply