Правната комисия на Народното събрание подкрепи единодушно създаването на нова разпоредба в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, с която се въвеждат санкции за хранителните вериги, които по време на извънредното положение не изпълняват актове на Министерския съвет за защита на производството на храни.

снимка: Shutterstock

Санкциите ще са от 5000 до 25 000 лева при първо нарушение и от 30 000 до 50 000 лева при повторно. Те бяха въведени при обсъждането на второ четене на промените в Закона за търговския регистър с вносител Красимир Ципов от ГЕРБ. Утре промените влизат за обсъждане в пленарната зала на парламента.

По-рано днес правителството прие постановление, задължаващо търговските вериги да предлагат хранителни продукти от местни (регионални) производители в обектите им.


Share Follow

Leave A Reply