Цените за потребителите на топлинна енергия не само няма да бъдат увеличаване, а напротив – ще бъдат намалявани, уверява в своя позиция Асоциацията на топлофикационните дружества в България. От асоциацията твърдят, че в последните дни се разпространяват манипулирани твърдения и тълкувания относно внесени в Комисията за енергийно и водно регулиране заявления на топлофикационните дружества за увеличение на цените на топлинната енергия.

снимка: www.npower.com

От асоциацията поясняват, че топлофикационните дружества не са имали възможност да отразят намалението на газа в ценовите си заявления, тъй като задължителния срок за внасянето им в енергийния регулатор по закон е 31 март – а това е преди официалното обявяване на новата по-ниска цена на газа.

снимка: news-bulgaria.info

„Де факто и де юре нито едно от тези ценови заявления не може да бъде одобрено в този си вид, защото самите топлофикациионни дружества изрично са написали в документите си, че разчетите са правени преди поевтиняването на природния газ от 1 април с над 42%. Тоест самите топлофикации ясно и коректно са посочили, че техните ценови намерия не отчитат поевтиняването на синьото гориво“, поясняват от сдружението на топлофикациите.


Share Follow

Leave A Reply