Съдиите и съдебните служители на Софийски градски съд даряват сумата от 47 217,11 лв. в подкрепа на медицинските екипи, които се борят на първа линия с разпространяващата се коронавирусна инфекция.

снимка: informo.bg

Дарението е в подкрепа на инициативата на ВСС за солидарност с медиците и предвид информацията в медиите, че медицинските екипи имат нужда от специализирана апаратура, техника и лични предпазни средства от най-висок защитен клас. Събраната сума е преведена по дарителската сметка на Министерство на здравеопазването – IBAN BG91BNBG96613300129302, BIC BNBGBGSC при Българска народна банка.


Share Follow

Leave A Reply