За клиентите, които изпитват временни затруднения при заплащане на дължимите суми в срок, ЧЕЗ предоставя възможност за изготвяне на индивидуални планове за разсрочено плащане на сметките за ток, съобщиха пресцентъра на дружеството.
След оценка на спецификата на потребление на клиента и възможностите му за изплащане на натрупаните задължения по съгласуван между двете страни график, се изготвя споразумение за разсрочено плащане, което се подписва от клиента и дружеството. Клиентът поема ангажимент да заплаща текущите си сметки, като едновременно с това заплаща на вноски натрупаните стари задължения. При наличие на подписано споразумение за разсрочено плащане, за периода на споразумението не се прилага като крайна мярка прекъсване на електрозахранването на клиента, уточниха от ЧЕЗ.


Заявления за разсрочено плащане се приемат в центровете за обслужване на клиенти, които в ситуацията на извънредно положение работят с потребители всеки ден от понеделник до петък от 09.00 ч. до 15.00 ч. Помещенията се дезинфекцират, като обслужването е организирано при спазване на препоръките на Министерство на здравеопазването за разстояние между служител и клиент, както и между служителите на дружеството.
Заявление за разсрочване може да се заяви и на имейл info@cezelectro.bg, както и на информационната линия 0700 10 010, като в тези случаи, при постигане на споразумение за период и размер на вноските за изплащане на стари задължения, клиентът трябва да посети еднократно център за клиенти на ЧЕЗ Електро, за да подпише споразумителния протокол за разсрочване на плащанията, допълниха от дружеството.

снимка: pcsvcs.org

Срокът за заплащане на сметките за електроенергия на битовите потребители на ЧЕЗ Електро продължава да бъде два пъти по-дълъг от нормативно определените в Общите условия 10 дни, припомниха от дружеството. Битовите клиенти могат да заплащат дължимата сума за консумирана електроенергия в рамките на 20 дни след издаване на фактурата за потребление от ЧЕЗ Електро. Във всяка фактура за консумирана електроенергия, издавана от “ЧЕЗ Електро България” АД, се съдържа информация за сроковете за плащане на дължимите суми. При забавяне на плащането на дължими суми за консумирана електроенергия клиентите на дружеството се уведомяват по телефон, електронна поща или писмо на хартиен носител. ЧЕЗ информира и със СМС клиенти, пропуснали стандартния срок за плащане на сметката.
За улеснение на клиентите при плащане на сметките за консумирана електроенергия, “ЧЕЗ Електро България” предлага и 9 начина за безкасово плащане – по банков път чрез директен дебит, банкомат или платежно нареждане, по интернет чрез интернет банкиране, системите на ePay.bg, ОББ, Icard.bg и Транскарт или директно през сайта на ЧЕЗ, с sms през системите на ePay и Icard.


Share Follow

Leave A Reply