„София има нов зам.-кмет по екология. Това е Десислава Билева“, обяви кметът на София Йорданка Фандъкова. Билева получи предложението от мен като експерт. „Искам да припомня, че всички членове на екипа ми са експерти. Тя не е политическо лице. Започнала е своята работа като експерт в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Работила е на експертна длъжност дълги години при различни правителства. След това е работила и в Министерството на здравеопазването. Преподавател е в Нов български университет. Работила е няколко години като ръководител на европейски проекти с Министерството на околната сред а и водите по програмите за околна среда, заяви Фандъкова.

снимка: БГНЕС

Фандъкова обясни, че задачата на новия зам.- кмет е да подготви и защити проекта за управление на битовите отпадъци, именно инсталацията за производство на енергия от PDF гориво.


Share Follow

Leave A Reply