Европейската комисия съобщи, че още 117 млн. евро ще бъдат осигурени за търсене на лечение на COVID-19. Средствата ще бъдат насочени към осем научноизследователски проекта. Комисията отпуска по програмата за научни изследвания „Хоризонт 2020“ 72 млн. евро, а още 45 млн. евро ще предоставят производители на лекарства. Еврокомисарят Мария Габриел, цитирана в съобщението, заявява, че за да се справим с пандемията и да се подготвим за евентуално ново разпространение на вируса, трябва да обединим познанията и ресурсите на публичния и частния сектор.

снимка: europa.eu

На 4 май ЕК обеща общо финансиране от 1,4 млрд. евро за световния отговор на пандемията, като 1 млрд. евро ще бъдат осигурени чрез „Хоризонт 2020“ и ще бъдат насочени към разработването на ваксини, нови лечения и диагностични средства, за да бъде предотвратено разпространението на заболяването. От януари комисията насочи общо 325 млн. евро по „Хоризонт 2020“.


Част от това финансиране са 48,2 млн. евро, предоставени на 18 научноизследователски проекта. В проектите участват общо 94 организации – университети, научноизследователски и обществени организации, фирми, се отбелязва в съобщението.


Share Follow

Leave A Reply