Започна поетапно присъединяване на Столична община и районни администрации към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Първите присъединени пилотни района са Банкя, Надежда, Сердика и Триадица, които ще предоставят близо 60 услуги изцяло по електронен път на гражданите и бизнеса през Единния портал за достъп до е-услуги на адрес- https://egov.bg/wps/portal.

Гражданите ще имат достъп до услугите с Квалифициран електронен подпис (КЕП) и с мобилен КЕП на Евротръст и B-Trust, след предварителна регистрация в Системата за еВръчване. Регистрация на фирмите става след подаване на подписано с електронен подпис заявление за присъединяване към ССЕВ. Гражданите имат достъп до получени и изпратени съобщения, до съхранявана за тях информация в регистри на първични администратори, както и възможност да управляват профила си. Профилът на юридическо лице може да се достъпва от едно или повече физически лица, на които е предоставен достъп.

Снимка: БГНЕС

Столична община и четирите пилотни от общо 24 столични районни администрации са избрани на база активност на гражданите в заявяването на услуги по електронен път в съществуващата към момента система на СО. За период от 3 до 6 месеца ще бъдат тествани процесите по заявяване, плащане и предоставяне на електронни административни услуги, ще се види, кои са най-търсените е-услуги от гражданите и бизнеса, ще се търсят варианти за оптимизиране на процесите. В зависимост от проявения интерес към електронните услуги в четирите пилотни администрации, ще започне присъединяване и на останалите районни структури.


Share Follow

Leave A Reply