Напълно автономните оръжия трябва да бъдат забранени. Човешкият контрол върху използването на изкуствения интелект за военни цели е важно условие, което задължително трябва да намери отражение в бъдещите международни разпоредби в съответната област. Тази категорична позиция изрази пред колегите си в правната комисия на Европейския парламент евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев. На първото си заседание след старта на новия политически сезон членовете на комисията подновиха своята дискусия по проектодоклад относно тълкуването и прилагането на международното право в сферата на употребата на изкуствения интелект за граждански и военни цели, както и в сферата на държавната власт.

снимка: helpsystems.com

Емил Радев, който е докладчик от страна на ЕНП по същата тема, изтъкна, че динамичното развитие на полуавтономните и автономните оръжейни системи изисква на международно ниво спешно да се регулират всички съпътстващи правни и етични въпроси. Българският евродепутат отбеляза необходимостта от поддържането на общи стандарти на ниво ЕС, които да осигурят оперативна съвместимост със съюзниците ни от НАТО.

снимка: Kaldata.com

Радев отново настоя за обща правна рамка за използването на изкуствения интелект в ЕС. Той акцентира върху необходимостта в държавите членки да се уеднакви съдържанието, което се влага в понятието „изкуствен интелект”, като бъде включена и употребата за военни цели. „Важно е да се вземе предвид мнението на експертите, за да обхванем всички аспекти, които ще бъдат регулирани на европейско ниво”, допълни евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ. Отчитайки, че темата има стратегическо значение в цялостната политика на ЕС в сферата на сигурността и отбраната, той подчерта, че трябва стриктно да се действа и в съответствие с международното хуманитарно право.

снимка: engoo.com

В отговор на тенденцията новите технологии да стават приоритет за армиите на световните сили, важна част от проектодоклада е посветена именно на използването на изкуствения интелект във военната област. Документът разглежда изключително широк спектър от въпроси. Основавайки се на разбирането, че изкуственият интелект може да изложи на риск зачитането на демократичните принципи и върховенството на закона, той цели да се създаде правна рамка, която да предлага адекватни механизми за противодействие на опасностите и за защита на ценностите на ЕС.

Емил Радев препоръча държавите членки да предприемат задълбочена оценка на риска, свързан с управляваните от изкуствен интелект технологии, преди да се допусне автоматизиране на дейности и в области като здравеопазването и правораздаването. „Като юрист смятам, че използването на изкуствен интелект при вземането на съдебни решения е неприемливо”, заяви Радев. Според него човешкият фактор не бива да се изключва при решаването на съдебни спорове. По думите на евродепутата приложението на изкуствения интелект в съдебната система би трябвало да бъде под надзора на квалифицирани специалисти и при ясни правила за професионална етика.


Share Follow

Leave A Reply