През 2020 година общината в Монтана изпълнява 14 проекта на обща стойност 36 млн. лв., съобщи кметът Златко Живков. Някои продължават от миналата година, но има и много нови, сега стартирали. Всички проекти се финансират от европейски фондове. Преди дни е завършило изпълнението на проект за изграждане на компостираща инсталация, с която от зелената листна маса ще се произвежда компост за торене на земеделски площи и се намалява обемът на боклука, който се загробва в депото за отпадъци. От миналата година продължава изпълнението на голям проект за очистване на атмосферния въздух над града.

Останалите проекти са свързани с предоставянето на нови услуги за деца и възрастни в риск, разширяването на патронажната грижа, модернизация на образователната инфраструктура, подобряване на нематериалното културно наследство, допълни кметът.


Share Follow

Leave A Reply