Администрацията на Президента започна прием на документите на младежите, които имат право на еднократна стипендия от инициативата „Подкрепи една мечта“. Право на еднократната финансова помощ имат младежите в неравностойно положение от инициативата, които през академичната 2020/2021 ще са студенти в първи курс, както и учениците в 12. клас, настанени в социални услуги, които са завършили с отличен успех учебната 2019/2020 г.

Условията и редът за получаване на еднократната стипендия са публикувани на интернет страницата на държавния глава. Кандидатите трябва да попълнят заявление за кандидатстване по образец, което могат да изтеглят от сайта на институцията, и да приложат документите, посочени в Правилата за получаване на еднократна финансова помощ по инициативата „Подкрепи една мечта“. И тази година необходимите удостоверения от Агенцията за социално подпомагане и социалните услуги по места ще се събират по служебен път. Крайният срок за подаване на документите е 31 октомври 2020 година, лично или по пощата, на адрес: гр. София, бул. „Дондуков“ № 2.


Share Follow

Leave A Reply