Само бизнес оператори или доставчици на услуги, регистрирани по реда на Закона за храните ще могат да предлагат храни от разстояние (онлайн). Това предвижда Проект на Наредба за специфичните изисквания при търговия с храни от разстояние, публикуван за обществено обсъждане.

Наредбата указва, че храната може да се достави до местожителството на потребителя, като за транспортиране се използват само превозни средства, които отговарят на хигиенните изисквания и са идентифицирани, с цел осигуряване на проследимост, както и предоставянето на информация за потребителите.

снимка: www.rila.org

Търговията с храни от разстояние за пръв път се регламентира в новия Закон за храните, който влезе в сила на 9-и юни тази година. Предвижда се търговията с храни от разстояние да се осъществява след задължителна регистрация в Областната дирекция по безопасност на храните по местонахождението на обекта или на централата на средството за комуникация от разстояние, по реда на Закона за храните.


Share Follow

Leave A Reply