Европейската централна банка реши да остави основните си лихвени ставки непроменени, както и размера и продължителността на своите програми за „количествени улеснения – т.нар. „Пандемична програма за извънредни покупки“ (PEPP) и стандартната си дългогодишна програма за закупуване на активи (APP). В същото време обаче ЕЦБ даде ясен знак за ново облекчаване на нейната парична и лихвена политика на следващото редовно заседание през декември. По този начин се оправдаха очакванията на финансовите пазари, че ЕЦБ ще продължава да заема „изчаквателна“ позиция до декември, въпреки е банката е подложена на все по-голям натиск за повече стимулиращи мерки с оглед на втората вълна на коронавирусната пандемия.

снимка: БГНЕС

На днешното си редовно заседание ЕЦБ запази без промяна основната лихва по операциите за рефинансиране (т.нар. „репо лихва“) на ниво от 0,00% и заемната си лихва на ниво от 0,25%. Тя остави без промяна депозитната лихва от -0,5%, което означава, че на свободните резерви на търговските банки от еврозоната ще продължава да бъде налагана „наказателна“ лихва от 0,5 на сто. Тя също така отбеляза, че лихвените проценти ще останат на сегашните или на по-ниски нива, докато в еврозоната не бъде достигната целева инфлация от малко под 2 на сто, предаде БНР.

ЕЦБ ще продължи да осъществява покупки на активи чрез своята „Пандемична програма за извънредни покупки на активи“ (PEPP) в размер на общо 1,36 трлн. евро поне до юни 2021 година, нетните си покупки по дългогодишната програма за закупуване на активи (APP) с месечен темп от 20 милиарда евро, както и покупките според допълнителния временен пакет от 120 милиарда евро до края на 2020 година. Управителният съвет на ЕЦБ също така ще продължи да осигурява голяма ликвидност чрез своите операции по рефинансиране. По-специално, последната операция от целеви операции за дългосрочно рефинансиране (TLTRO III) регистрира много високо усвояване на средства, подкрепяйки по този начин банковото кредитиране на фирми и домакинства, отбеляза централната банка. Управителният съвет на банката остава в готовност да коригира всички свои финансови инструменти, когато това е подходящо, за да гарантира, че инфлацията се движи към целта от малко под 2% по устойчив начин. ЕЦБ също така предупреди, че пандемията крие рискове за икономическия растеж и банката ще прецени дали е необходима повече подкрепа на заседанието си на 10-и декември, когато станат налични нови макроикономически прогнози.

„Управителният съвет ще калибрира своите инструменти, според случая, за да отговори на разгръщащата се ситуация и да гарантира, че условията за финансиране остават благоприятни, за да подпомогнат икономическото възстановяване и да противодействат на отрицателното въздействие на пандемията върху прогнозирания инфлационен път“, заяви ЕЦБ след края на днешното заседание.


Share Follow

Leave A Reply