„Банкова ваканция за кредитополучатели /Физически и юридически лица/ за времето на извънредната епидемична обстановка, за която са наложени ограничителни мерки за нормално функциониране на отрасли от икономиката, поискаха независимите депутати, отцепили се от ПГ на БСП“. Това обяви на брифинг в парламента Красимир Янков. Предложението е при забава за плащане на задължение на частно-правни субекти, длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране, предоставени от кредитни и финансови институции по закона за кредитните институции, да не се начисляват лихви за неустойки, задължението да не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът да не може да бъде развален поради неизпълнение до два месеца след края на извънредното положение/извънредната обстановка.

Спирането на дейностите със заповед на здравния министър, загубата на доход и недостатъчната подкрепа от държавата за работещите ще постави пред невъзможност да покриват битовите си нужди и кредитите си, обясни Янков. По думите му тези хора ще натрупат задължения по кредити като физически лица и ще попаднат в дългова спирала. Това засяга и финансови институции по закона за кредитните институции, тъй като ще бъде затруднена дейността им. Независимите депутати настояват за пълна, 100 процента компенсация на работещите, чиято дейност е преустановена заради заповедта на здравния министър от 25 ноември т.г., за срока на обявените мерки.


Share Follow

Leave A Reply