Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение справка за разпространението на COVID-19 в съдилищата към 7 декември 2020 г., която показва, че носители на вируса са 70 съдии и 139 съдебни служители, а карантинирани са 35 магистрати и 105 съдебни служители. Това съобщиха от пресцентъра на Висшия съдебен съвет. Посочено бе, че в периода 1 – 7 декември 2020 г. на интернет сайта на ВСС са публикувани получените 14 заповеди на административни ръководители на 13 съдилища за отлагане на съдебни производства, и други 5 заповеди за актуализиране на прилаганите мерки за работа в условия на пандемия. Съдийската колегия на ВСС прие за сведение писмо от Розалия Шейтанова административен ръководител –председател на Окръжен съд – Пловдив, която посочва във връзка със сигнал от адвокат Емилия Недева, въведените противоепидемични мерки и осигурените условия за безопасност на участниците в съдебни процеси.

снимка: БГНЕС

Колегията прие за сведение и писмо от Даниела Дончева – административен ръководител – председател на Апелативен съд – София, която предоставя информация и изразява становище, че „мерките за безопасност в Съдебна палата – София се спазват и са съобразени изцяло с Правилата и мерките за достъпа до съдилищата в условията на пандемия, приети от СК на ВСС, и със заповедите на министъра на здравеопазването, включително и с последната заповед № РД-01-675/25.11.2020 г.“ Съдийската колегия възложи на представляващия Висшия съдебен съвет и на главния секретар на ВСС да поискат информация от Националния ваксинационен щаб и от министъра на здравеопазването, относно обстоятелството, включени ли са в приоритетните групи за ваксиниране, съгласно изготвения Национален план, магистратите и съдебните служители, с цел превенция.


Share Follow

Leave A Reply