НЗОК работи в спешен порядък при изпълнение на всички нормативни изисквания за изплащане на отчетените от договорните суми, както и допълнително определените по Методиката суми в размер на 1 000 лв. на всеки лекар и за наетите лекари за периода 01.11.2020 г. – 31.12.2020 г., така и на сумите от 30 000 лв. за изпълнителите на СИМП/медицински центрове или диагностично-консултативни центрове, които отговарят на договорените с БЛС условия за заплащане ежемесечно за работа при неблагоприятни условия. Това се казва в позиция на НЗОК във връзка с изявлението на д-р Николай Брънзалов – зам.-председател на Управителния съвет (УС) на Българския лекарски съюз (БЛС), който съобщи, че личните лекари не са получили обещаните от държавата 1 000 лв. към заплатите им. От Касата уверяват, че след потвърждаване на средствата от НЗОК, РЗОК ще извърши парични преводи по сметките на изпълнителите на медицинска и дентална помощ по сключените им договори с НЗОК.

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) информира следното:
С промяната в „Методиката за изменение и допълнение на Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“ (Методиката), приета със съвместен протокол между Надзорния съвет на НЗОК и УС на БЛС № РД-НС-05-9 от 26.11.2020 г. и обнародвания в „Държавен вестник“ бр.101 от 27.11.2020 г. Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. беше допълнен механизмът за финансиране на изпълнителите на първична медицинска помощ (ПИМП), според който да се изплаща месечна сума в размер на 1 000 лв. на всеки лекар, за който здравноосигурените лица са упражнили правото си на избор в съответното лечебно заведение, както и за наетите лекари в същото в периода 01.11.2020 г. -31.12.2020 г. За изпълнителите на специализираната извънболнична медицинска помощ (СИМП) – медицински центрове, които разполагат с образна диагностика и лаборатория или диагностично-консултативен център, които отговарят на договорените с БЛС условия, се заплаща ежемесечно за работа при неблагоприятни условия сумата в размер на 30 000 лв., за периода 01.11.2020 г. – 31.12.2020 г.

НЗОК е създала организация със своите структури по РЗОК, след приключване на окончателните обработки от информационната система на НЗОК по месечните отчети за дейността на изпълнителите на медицински и дентални дейности за периода 01.11.2020 г. – 30.11.2020 г., всички 28 РЗОК в страната да заявят необходимите средства в срок до 9:30 часа на 14.12.2020 г., като в размера на заявените средства по РЗОК се включват и сумите по Методиката за изпълнителите на ПИМП и СИМП, за заплащането им съответно за месец ноември и авансово за месец декември 2020 г.


Share Follow

Leave A Reply