Община Пловдив подписва договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройство /МРРБ/ за саниране на пет сгради. Проектът е петият и последен от проектните предложения по ОП “Региони в растеж” на обща стойност 38 милиона лева. Това съобщи кметът на Пловдив Здравко Димитров. Стойността на последният договор е 3 692 629 лева. В края на октомври Община Пловдив е подписала договор и за реализацията на проект “Подобряване на градската среда в Зона с потенциал за икономическо развитие “Гладно поле” на стойност 11 886 112 лева, като и за трите обособени позиции са избрани изпълнители.

снимка: Уикипедия

Одобрен и подписан е договор за реконструкция, преустройство и изграждане на две детски градини – нов корпус за пет групи на ДГ “Зорница” в район “Южен” и нова сграда за шест групи на ДГ “Каменица” в район “Северен”. Общата стойност е 8 660 036 лв. Вече са избрани изпълнители за двете детски градини, но не е сключени договори с тях, тъй като имам подадени жалби до КЗК. Одобрено е и проектно предложение “Обновяване на градската среда в Община Пловдив – 2020-2023 г.” и очакваме сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ, допълва Димитров. По думите му предстои обявяването на процедури по ЗОП за избор на изпълнители. Той е насочен към ремонт на улици и тротоари, облагородяване на междублокови пространства и детски площадки, изграждане на енергоспестяващо улично осветление, озеленяване.

В процес на изпълнение е и проектът за изграждане на социални жилища на обща стойност 7 165 650 лева. Реализацията на проекта предвижда строителство на нова сграда с цел осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други граждани в неравностойно положение, се казва още в съобщението.


Share Follow

Leave A Reply